مشاهده

کاخ گلستان، تهران

کاخ گلستان که در حال حاضر یک موزه است، محل اقامت ...

مشاهده

شهر شازند

شازند (که شزند یا شاه زند هم نامیده می شده است) از توابع شهرستان شازند در استان مرکزی ...

مشاهده

برج خاموشان، یزد

دخمه، زرتشتیان برج خاموشان را برای در معرض دید قراردادن مردگان استفاده می کردند

مشاهده

گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه در شهر کوچک سلطانیه در نزدیکی زنجان قرار دارد. این بنا ...

مشاهده

مسجد امام خمینی، تهران

مسجد امام خمینی یا سلطانی یا شاه از مسجدهای بزرگ و معروف تهران است و از بناهای دوران فتحعلیشاه ...

ویژگی شماره 1

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 2

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 3

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

دست به کار شوید و برای دوستانتان یک تور راه بیندازید