مشاهده

تقاطع Khibiny

این پاناروما در قلب کوه های Khibiny در تقاطعی از راه ها گرفته شده است و از هر جهت توسط عنصری احاطه شده : ...

مشاهده

زه کشی دریاچه ی اسپارکس

دریاچه ی اسپارکس در نزدیکی سازمان Mt. Bachelor واقع شده است . این مکان یک موقعیت عالی برای عکاسی...

مشاهده

دریاچه کارتر ـ یادبود سینوت (Sinnott)

دریاچه کارتر در اورگان ،چشم اندازی از فراز یادبود سینوت. اینجا مکان مناسبی برای ایستادن نیست ،درس...

مشاهده

معماری موزه خانه مقدم

ارزشمندترین ترین خانه دنیا در تهران. شلوغی امام خمینی و میدان حسن آباد آنقدر زیاد است که غیرممکن است کسی متوجه درب موزه ای ...

ویژگی شماره 1

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 2

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 3

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

دست به کار شوید و برای دوستانتان یک تور راه بیندازید