مشاهده

کلیسای غار تک نفلی (Tek Nefli) ، اردملی ، کاپادوکیا ، ترکیه

دره ی اردملی شامل توافق نامه ی بیزانس در بین سده های نه تا سیزدهم بوده است. مجتمع اصلی...

مشاهده

مسابقه قایقرانی ولوو ـ سکو توقف ـ مسابقه اقیانوسی ولوو 2015 ایستگاه اوکلند_ نیوزلند

مسابقه قایقرانی ولوو!! سکو توقف ـ مسابقه دهکده ـ مسابقه اقیانوسی ولوو 2015 ایستگاه اوکلند...

ویژگی شماره 1

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 2

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 3

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

دست به کار شوید و برای دوستانتان یک تور راه بیندازید