مشاهده

آسیاب قدیمی ادویه، بازار اصفهان

در بازار اصفهان من یک آسیاب ادویه قدیمی دیدم که از 20 سال پیش توسط ...

مشاهده

Mg 9148 Panorama Equi

استخر مخصوص دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین که در زمان ریاست دکتر موسی خوانی بر دانشگاه ...

مشاهده

تپه تورنمال (Toranmal Hill ) در مهاراشترا ، هند.

اگر می خواهید از زیبایی ناب طبیعت ، حس آسودگی آرامش کوهستان و ط...

ویژگی شماره 1

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 2

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 3

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

دست به کار شوید و برای دوستانتان یک تور راه بیندازید