مشاهده

ورودی مسجد آبی

مسجد آبی تبریز (فیروزه جهان اسلام) به دستور جهانشاه فروانروای سلسله قراقویونلو که تبریز را مرکز پادشاهی خود اعلام کرده بود، ساخته شد ...

مشاهده

امامزاده حافظیه

آرامگاه حافظ، مقبره حافظیه، در بخش شمالی شیراز قرار دارد و در باغ زیبایی قرار گرفته است ...

مشاهده

خانه تاریخی منطقی نژاد، شیراز

خانه تاریخی منطقی‌نژاد که هم اکنون موزه هنرهای اسلامی در آن ایجاد شده، در خیابان 9 دی، پشت مسجد ...

مشاهده

قوس یا Pont d\'Arc بر فراز دریاچه ی Ardèche

همان Pont d\'Arc معروف !Pont d\'Arc قوسی طبیعی است که بر فراز رودخانه ی Ardèche در فرانسه کشیده شده.

ویژگی شماره 1

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 2

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 3

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

دست به کار شوید و برای دوستانتان یک تور راه بیندازید