مشاهده

دریاچه ی مونو در سپیده دم، کالیفرنیا

واقع شده در کالیفرنیا، آمریکا

مشاهده

دیوار بزرگ چین، جویونگوآن، گذرگاه چهارم

دیوار بزرگ چین، جویونگوآن، گذرگاه چهارم

مشاهده

حرکت تل های شنی در پارک دولتی موناهانز

اگرچه در بیشتر مناطق ماسه ای در Monahans تا حدودی فرصت رشد برای گیاهان هست، اما در نقاطی از این منطقه ...

مشاهده

درون زیردریایی نیروی دریایی گال، زیردریایی کلاس گال بازنشسته شده، مهاجرت غیرقانونی و موزه نیروی دریایی 02- حیفا

زیر دریایی های کلاس گال ،اولین زیردریایی های نیروی دریایی اسرائیل بود که با مشخصات نیروی دریای...

ویژگی شماره 1

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 2

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ویژگی شماره 3

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

دست به کار شوید و برای دوستانتان یک تور راه بیندازید