روستای انجدان

انجدان از روستاهای دهستان مشک آباد بخش مرکزی شهرستان اراک در استان مرکزی ایران است. این روستا در منطقه ای کوهستانی قرار دارد که کوه چشمه و کوه برف شاه در اطراف آن است و غارهای کوچک و بزرگ فراوانی در نزدیکی آن وجود دارد. ارتفاع انجدان از سطح دریا دو هزار متر است. این روستا در 64 کیلومتری شمال خمین، 37 کیلومتری شرق اراک و با همین فاصله از غرب محلات قرار گرفته است. اَنْجِدان، از روستاهای قدیم اراک و مرکز تجدید حیات فرهنگی و تبلیغی و جایگاه امامان اسماعیلی نزاری پس از سقوط الموت بوده است.

\r\n\r\n

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86