خانه هابیتی در اوایل بهار، نزدیک چلان

این خانه هابیتی کوچک در بالای رودخانه ی کلمبیا و در نزدیکی دریاچه ی چلان پنهان شده است. به علت حفظ حریم شخصی صاحبان خانه، مکان دقیق آن را ثبت نمی کنم ولی به طور کلی جایی بین اوروندو و چلان در واشنگتن آمریکا واقع است.
\r\nاین چشم انداز از خانه را در طول اولین هفته ی بهار سال 2016 ثبت کردم.
\r\nاین مکان تا حدی جدا افتاده است، هرچند که برخی از ساکنین محل این طور فکر نمی کنند. نزدیک ترین شهرک ها به آن چلان (در چند مایلی خانه)، اوروندو، منسون، پاتروس، بریوستر، منسفیلد و واترویل هستند.