شهریار، بابل

خیابان شهریار یکی از مکان های شلوغ در بابل است و دارای مغازه و فروشگاه های متعدد است. اینجا در نزدیکی موزه گنجینگ در قلب بابل قرار دارد. من این تصویر 360 درجه را در ساعت 6:30 صبح زمانی که هیچکس آنجا نبود گرفتم که جمعه بازارها هم تعطیل اند.