مقبره کوروش کبیر، پاسارگاد

Wikipedia

\r\n\r\n

"پاسارگاد، پایتخت امپراتوری هخامنشی که توسط کورش بزرگ (559-530 پیش از میلاد) ساخته شد و آرامگاه خود او نیز در آن محل قرار دارد، شهری در ایران باستان بود. این مکان در نزدیکی شهر شیراز (در شهرستان پاسارگاد) واقع شده است و امروزه یک محل باستانی و یکی از مکان های میراث جهانی یونسکو می باشد. مهمترین بنای یادبود در پاسارگاد، آرامگاه کوروش بزرگ است. شش پله بزرگ را باید بالا رفت تا به قبر رسید، مکانی که 3.17 متر طول دارد و 2.11 متر عرض و 2.11 متر ارتفاع و دارای ورودی کم ارتفاع و باریکی است. گرچه شواهد محکمی وجود ندارد که هویت آرامگاه را به عنوان کوروش مشخص کند، اما مورخان یونان می گویند که اسکندر کبیر بر این باور بوده است. "