ارگ کریم خان زند

ارگ کریم خان زند در سال 1180 هجری قمری ساخته شد. کریم خان بهترین معماران و هنرمندان آن زمان را برای این کار دعوت کرد و بهترین مصالح را از دیگر شهرها خرید و شروع به ساخت کرد و به سرعت آن را به اتمام رساند. در زمان سلسله زندیه این ارگ توسط شاه بعنوان محل زندگی مورد استفاده قرار می گرفت. در زمان قاجار از این محل بعنوان محل فرمانروایی استفاده می شد.

\r\n\r\n

شاهزاده عبدالحسین میرزای فرانفرما، حاکم استان فارس دستور داد تا مینیاتورهای این ارگ را ترمیم نمایند.

\r\n\r\n

بعد از افول قاجار این مکان بعنوان زندان مورد استفاده قرار گرفت و نقاشی ها تخریب شد. در سال 1971 این مکان به سازمان میراث فرهنگی داده شد و از سال 1977 شروع به تعمیر و ترمیم آن نمودند.