حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام

پانارومایی از حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر تاریخی ری.

\r\n\r\n

این حرم شامل قبر عبدالعظیم ابن عبدالله الحسن (شاه عبدالعظیم) است. ایشان نسل پنجم حسن ابن علی علیهماالسلام و هم نشین امام محمدالتقی علیه السلام بوده اند. ایشان در اینجا در قرن نهم دفن گردیدند.