عمارت و باغ عفیف آباد

باغ عفیف آباد یا باغ گلشن یک مجموعه موزه ای در شیراز است.

\r\n\r\n

این مجموعه در خیابان عفیف آباد شیراز قرار دارد و در سال 1863 ساخته شده است. این مجموعه شامل عمارت سلطنتی سابق، یک موزه سلاح تاریخی و یک باغ فارسی است که بازدید از آن برای عموم آزاد است.

\r\n\r\n

http://en.wikipedia.org/wiki/Afif-Abad_Garden