شازده ماهان

این واحه با شکوه یک میراث جهانی یونسکو است که در 6 کیلومتری شهر ماهان در استان کرمان قرار دارد. باغ شاهزاده یکی از باغ های حال حاضر ایرانی است که ذهن ها را تسخیر و دیده ها را اسیر خود می کند. باغ های سلطنتی، تقلیدی از بهشت بر روی زمین، ریشه در تاریخ باقدمت ایران دارد و بر روی طراحی کاخ ها در یونان، رم، هند و فراتر از آنها تاثیرگذار بوده اند.