لبنیاتی در گوهرکلا

دوستان یک ویلا دارند بالای تپه هایی نزدیک روستایی که پانوراما گرفته شده است.( من اینجا رو روی نقشه نتونستم پیدا کنم، خوشحال می شوم که از شما بشنوم). ما ایستادیم تا از مرد لبنیاتی و همسر و دخترش ماست و شیر بخریم؛ خانواده ای صمیمی و بذله گو، در این صبح سرد و مرطوب. در تمام مدتی که ما آنجا بودیم باران مرتبا می بارید و زمین ها گل آلود بود که باعث شده بود روی شکار و شلیک ما به گراز وحشی اثر بگذارد.(جوری که من از قضیه ناراحت بودم). خیلی از مردم با سطح زندگی متوسط از تهران با داشتن کمی پول پس انداز اینچنین ویلاهایی را در تپه های نزدیک دریای خزر ساخته اند. برای رسیدن به این منطقه از تپه ها، یک راه این است که سیزده کیلومتر را از میان کوه ها بیایید که البته از راه دور کوه نزدیک تر است.

\r\n\r\n

خانه نوسازی که در کنار ماشین ما دیده می شود، یکی از همین ویلا ها است.