معبد آدریان تهران

در سال 1910 میلادی، کیخسرو شاهرخ فکر ساخت آدریان در تهران بود. در ابتدا، او درباره این ایده با بهرمجی بیکاجی، یکی از اعضای خیرخواه جامعه پارسیان هند که در آن زمان در تهران بود، صحبت کرد. این ایده در زمانی که در هند پیشنهاد شد، مورد استقبال قرار گرفت و با کمک زرتشتیان بمبئی، ساخت آن آغاز گردید. در 22 جولای 1914، مراسم گذاشتن اولین سنگ بنا با دعوت از میرزی کیخسرو، رهبر زرتشتیان تهران در آن زمان و با حضور خیل کثیری از زرتشتیان برگزار شد.

\r\n\r\n

اگرچه که جریان کمک ها از هند بخاطر تعصبات قومی عده ای قطع شد و باعث شد که این ساختمان برای سال ها بدون سقف بماند، اما سرانجام با کمک زرتشتیان تهران، یزد، کرمان، شیراز و کاشان این ساختمان در نوامبر 1917 میلادی به بهره برداری رسید.

\r\n\r\n

نمای سنگی این ساختمان در سال 1966 میلادی به یاد مرحوم شیرمرد فرهمند و یا هزینه آقای فریدون فرهمند ساخته شد.

\r\n\r\n

تالاری که در جانب غربی این ساختمان قرار دارد در سال 1917 بوسیله میرزا جمشید مهربان کرمانی و به یاد همسرش، مرحوم سرور رستم شید ساخته شد و در سال 1950 توسط بهرام مهربان خداوندی به یاد فرزندش که در جوانی وفات یافته بود، توسعه پیدا کرد و در همان سال تالار دیگری توسط میرزا جمشید مهربان کرمانی به یاد همسرش که در جوانی وفات یافته بود ساخته شد.

\r\n\r\n

این ساختمان در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است