بام ملایر

بام ملایر در ارتفاعات ملایر قرار دارد و یکی از تماشایی ترین مکان ها در ایران است.