ایل گلی

ایل گلی یا شاه گلی نام یکی از پارک های بزرگ در تبریز است.این پارک دارای یک میدان با دریاچه مصنوعی است که مسیرهای پیاده روی در چهار طرف آن قرار دارد. همچنین ساختمانی در وسط این دریاچه قرار دارد که دارای معماری سنتی تبریزی است. در جنوب دریاچه یک تپه قرار دارد که پوشیده از درخت می باشد. دو مسیر پلکانی تا بالای تپه امتداد دارد. بالای تپه یک ساختمان با معماری مدرن به نام هتل پارس قرار دارد. همچنین یک لونا پارک کوچک در کنار این پارک بزرگ وجود دارد.