کوروش کبیر

تصویر پانورامای 360 درجه از مقبره کوروش کبیر در پاسارگاد شیراز