غار چال نخجیر، دلیجان

چال نخجیر برای رسوبات دولومیت سفید استثنایی خود شناخته شده است، که کف مسیرهای اصلی غار را پوشانده است. غارسنگ های این غار نیز استثنایی است و مانند شکوفه ذرت سفید می باشند. حتی استالاکتیت ها و استالاگمیت های معمولی نیز دارای پوشش سفید خالصی از بلورهای کلسیت و آراگونیت می باشند. دریاچه غار در 140 متری داخل غار قرار گرفته است، 70 متر پایین ورودی غار. گذرگاه ها به ارتفاع بیشتر از 20 متر می رسند. غار در حال حاضر بعنوان یک غار نمایشگاهی توسعه یافته است. قسمت اول غار کامل شده است و در ماه می 2006 افتتاح گردیده است.