خانه تاریخی منطقی نژاد، شیراز

خانه تاریخی منطقی‌نژاد که هم اکنون موزه هنرهای اسلامی در آن ایجاد شده، در خیابان 9 دی، پشت مسجد نو قرار گرفته است. این خانه هم اکنون در اختیار انجمن دوستداران میراث فرهنگی قرار دارد.