غار و آبشار در کمرد

غار و آبشار در کمرد

\r\n\r\n

40 کیلومتری شمال شرقی تهران در میان رشته کوه البرز