باغ ایرانی

باغ ایرانی در سمت شرقی بزرگراه شهید چمران در تهران قرار دارد و کمتر از 100 متر با بزرگراه فاصله دارد. درخت های بلند و کهنسال این باغ باعث می شود که سروصدای دیوانه کننده تردد خودروها در محیط باغ شنیده نشود. معماری این باغ در تهران بی نظیر است. این باغ حالت سنتی دارد و طبق سنت ایران باستان درختان آن کاشته شده است. جریان هوایی که در پایین درختان جریان دارد، هنگام عبور از روی سنگ فرشها و جوی های آب، نوای بی نظیر طبیعت را به گوش می رساند. همچنین چشمه های کوچکی وجود دارد که مسیرها را در باغ مشخص می کنند. ساختمان های باغ در سبک سنتی ایرانی ساخته شده و با پنجره های سنتی و لوستر تزئین شده اند. اما زیباترین چیزی که در مورد باغ ایرانی می توان گفت، درخت های چنار بسیار بلند و گلهای رنگارنگ است.