بافندگان سنتی ،Cote d\'Ivoire,Lolobo

در جاده ی شمال از Yamoussoukro ، شهر کوچکی به نام Lolobo وجود دارد.مردم محلی ساکن این شهر به بافندگی صنایع دستی رنگارنگ که با در هم پیچاندن طناب ها تشکیل می شوند،مشغولند.

\r\n\r\n

این مصالح دارای عرضی باریک و طول تقریبی 30 متر هستند که برای بلندتر کردن آنها قطعات کوچک را به یکدیگر می دوزند.