زه کشی دریاچه ی اسپارکس

دریاچه ی اسپارکس در نزدیکی  کوهستان Bachelor در اورگان واقع شده است . این مکان یک موقعیت عالی برای عکاسی به خصوص  قسمت جنوب غربی که در پس زمینه تصویر می باشد، است .  این عکس چندین تخته سنگ و جزایر کوچک را نشان می دهد . اگر در این جا بایستید می توانید صدای آب را که از میان یک حفره ی کوچک بیرون میریزد بشنوید که یک زه کشی را به طور طبیعی برای این دریاچه پدید آورده است.