قایقرانی بر دریاچه کلییر [2]

دریاچه کلییر در غرب سانتیام پام در ایالت اورگان واقع شده است و به وسیله ی چشمه ها تامین می شود که منشا آن غار های بزرگ زیرزمینی در مجاورت جریان های گدازه ایی است ، پاکسازی آن بیست سال به طول انجامید تا کامل شود. این دریاچه به عنوان تفریگاه حائز اهمییت است و آن را به دلیل جنگل مغروق در زیر آب هایش می دانند همچنین می توان درختان کهن سال داگلاس را که قدمتشان به بیش از 3,000 سال میرسد را در زیر این آب ها یافت. این مسئله مربوط به زمانی است که جریان های گدازه ایی تشکیل یک سد دادند و نتیجه آن به وجود آمئن این دریاچه و در نهایت زیر آب رفتن جنگل شد. بهترین راه برای مشاهده ی این درخت ها قایق است هر چند که ریشه ی یکی از درختان در زیر آب قابل مشاهده توسط قایق رمپ است . اینجا در گوشه ی جنوب غربی دریاچه ،تعدادی از ریشه های بسیار زیبا در زیر آب قابل مشاهده بودند هر چند که به خاطر باد وسعت دید ما عالی نبود و برای گرفتن این شات به کمک یک دسته 16 فوتی به قایقرانی ادامه دادیم و تلاش زیادی کردیم. عکس های زیر آب قطعا بهتر خواهند بود و اغلب غواص ها برای نزدیک شدن به این ریشه های عجیب و غریب تلاش می کردند. در حالی که آب وضوحا شفاف است ، عمق دریاچه در این نقطه دست کم به 40 فوت می رسد.