راه شیری بر فراز پناهگاه Campo Imperatore و Duca Degli Abruzzi

\r\n
راه شیری بر فراز پناهگاه Campo Imperatore و Duca Degli Abruzzi
\r\n
\r\n  Campo Imperatore دارای منشا علمی تکتونیکی است که توسط آبرفت ها و یخچال های طبیعی تشکیل شده است. فلات، که 27 کیلومتر طول و به طور متوسط 8 کیلومتر عرض دارد، در نزدیکی قله آپنینس Corno Grande و یخچال جنوبی یونان، Calderone قرار دارد؛ همچنین در اطراف فلات، مونت پرانا، مونت آکویلا و کوه های Camicia در شمال و مونت شیندارلا، Mesola و Monte Bolza در جنوب آن است.
\r\n
\r\nhttps://en.wikipedia.org/wiki/Campo_Imperatore
\r\n
\r\nعکس: Zeiss Batis 18mm
\r\nاندازه اصلی 25000x12500
\r\n30 عکس
\r\n15 عکس برای آسمان (120 ثانیه، F2.8، ISO 1600، کوه گردشگری آسترو)
\r\n15 عکس برای زمین  (60sec، f2.8، ISO 1600)
\r\n
\r\nدستیار: پیرو ایززی
\r\n