جام جهانی Goal-E

طرح ها و رنگ های شاد نقاشی های خیابانی مربوط به جام جهانی فیفا درمحله تاریخی داکای قدیمی، پایتخت بنگلادش.