ساعتی از روز چشم اندازی از سنگاپور منظرگاه جنوبی از پشت بام تراس هتل Peninsula Plaza فوریه 2017

چشم اندازی از دیدنی های مهم سنگاپور که از جنوب به جنوب غربی عبارتند از: تفریحگاه ساحلی ، اسکله قایقرانی، گالری ملی، دادگاه عالی ساختمان پارلمان، حوزه ی مالی ، محله ی چینی ها و تفریحگاه کلارک