راه شیری ساحل بروس

چشم اندازی 360 درجه ای از کهکشان راه شیری و ماه بر فراز ساحل بروس. غرب ساحل نیوزلند . پس از پدیدار شدن شفق جنوبی ،این جا محلی است که ما شب را در زیر آسمان پر ستاره آن سپری کردیم.