کنیسه اورشلیم ، پراگ ، جمهوری چک

کنیسه اورشلیم در سال 1906 میلادی ساخته شد و تا امروز جدیدترین کنیسه در پراگ است. نمای شرقی رنگارنگ آن انرژی و سر زندگی را القا می کنند. در جنگ جهانی دوم از این کنیسه به عنوان انبار استفاده می شد و از سال  1945 میلادی به بعد دوباره به ماهیت اصلی خود در جامعه یهودی بازگشت .