قایقرانی (با قایق های پارویی) در رودخانه ی Zrmanja

حدود 4 ساعت طول می کشد تا بتوانید یک گردش کامل در رودخانه ی Zrmanja با قایق های پارویی تجربه کنید.
\r\nمن یک ویدئوی خوب در یوتیوب پیدا کردم که لذت یک گردش اکتشافی قایقرانی را در رودخانه ی Zrmanja به خوبی نشان می دهد.
\r\nاسم ویدئو 'Kayaking in the Zrmanja River - Croatia' هست و توسط 1029 thiago  منتشر شده.