قلعه ینی یورت کالسی اردملی (Erdemli) ور مرسین 0d3

این قلعه در 20 کیلومتری شمال شهر آیاش ، 2 کیلومتری منطقه ویسیلی و 3 کیلومتری از جنوب شرقی منطقه ینی یورت واقع شده است. رودخانه قاموس در خارج از این سایت حریان دارد. این منطقه در دوره ی بیزانس و رومی همزمان با هلنستیک ، واگذار شد. بر روی شیب تند قلعه ، که در مجموع سه برج دوار را در بر می گیرد ، نقشی از یک سرباز که نیزه ای در دستش دارد، حک شده است. تکنیک های به کار گرفته شده و مصالح به کار رفته در ساخت دیوارها نشان می دهد که قلعه طی دوره های زمانی مختلف بازسازی شده است. تنها تعداد اندکی از ساختارهای معماری در اطراف این قلعه، امروزه بر جای مانده است. عبارتند از ، چند تابوت از سنگ آهک در منطقه گورستان ، کلیسایی به شکل یک قصر سلطنتی و تعدادی خانه که در محدوده ی سایت باستان شناسی قرار گرفته اند. یک گورستان دورافتاده درخارج از منطقه قلعه نیز وجود دارد که برای بازدید جالب است.