برج آلتون شهربازی ،آلتون ، استافورد شر، بریتانیا ـ ایر 2

عکسی متفاوت  از اطراف برج آلتون شهربازی، آلتون، استافوردسر، بریتانیا، ثبت شده در سال 2012 که فضای سبز و زمین های اطراف آن ر در یک روز تابستانی نشان می دهد. این تصویر عکس یک ترن هوایی است.