تروکادرو پاریس(Trocadero)

نمایی از برج ایفل از طرف خیابان تروکادرو