، نامیبیا

از ویکی پدیا: http://en.wikipedia.org/wiki/Deadvlei

\r\n\r\n

ددولی (Dead Vlei) صحرای خاک رس در نزدیکی صحرای نمک معروف به سوسوسولی، در پارک نامیب_ناکلافت در نامیبیا است. به صورت DeadVlei یا  Dead Vlei نوشته می شود، و معنای آن باتلاق مرده (dead، dead marsh  انگلیسی و vlei آفریقایی دریاچه یا باتلاقی که در میان دو تپه قرار دارد) . به این صحرا نام "Dooie Vlei " را نسبت می دهند که به احتمال زیاد نام اصلی و کاملا آفریقایی آن است. در گوگل ارجاعات زیادی به این سایت وجود دارد که نام آن به اشتباهترجمه شده است از جمله آن ؛ "دره مرده"(Dead valley) . که باید گفت vlei به معنای دره (valley) نیست (که در آفریقایی به دره vallei گویند). از آن جا که این سایت یک دره نیست باتلاق به این صحرا اختصاص یافته است.