طلوع خورشید در ساحل سنور (Sanur)

طلوعی زیبا بر فراز قایق های رنگارنگی که در ساحل سنور لنگر انداخته اند. این قایق های ماهیگیری سنتی امروزه برای گردش توریست ها در دریاچه به کار گرفته می شوند.