گنبد تاج الملک

مسجد جامع بخش های مختلفی دارد که هر کدام یک شاهکار معماری هستند. این مسجد دارای دو گنبد معروف است، گنبد نظام الملک در سمت جنوبی و گنبد تاج الملک یا خاکی در سمت شمالی، که در سال 1088 به درخواست ترکان خاتون همسر ملک شاه سلجوقی و زیر نظر وزیرش، تاج الملک ساخته شد. این گنبد دارای حدودا 23 ارتفاع است و زیباترین گنبد آجری ساخته دست انسان می باشد. هماهنگی و تناسب تمام قسمت های این گنبد در کنار نقاشی های آجری آن و نور لطیفی که از میان پنجره های سقف می تابد، فضای باشکوه و روحانی را ایجاد می کند.