پله ها با چشم اندازی از آبشار مونت مورنسی در نزدیکی کبک در غروب

پاناروما بر روی پله های چوبی در راه پایین آمدن به سوی آبشار مونت مورنسی فالز ( Montmorency Falls ) در نزدیکی شهر کبک کانادا گرفته شده است ، غروب خورشید است  و آسمان ارغوانی رنگ و چشم اندازی از رودخانه سنت لورنس دیده می شود.