قنادی شیرین، خیابان آقا بزرگی، منطقه الهیه

قنادی شیرین یکی از قنادی های خوب تهران است که در منطقه الهیه قرار دارد 

\r\n\r\n

خیابان ولیعصر-خیابان شهید فیاضی-خیابان آقا بزرگی-ش.56

\r\n\r\n

تلفن 22006476

\r\n\r\n

http://www.majidpanahi.com/contacts.htm