پارک بوستان سعدی

 پارک جمشیدیه در میان دیواره‌های سنگی کوه کلک چال‌، باغ دولو، خیابان جمشیدیه و جاده کلک چال قرار دارد، و فاصله آن از خیابان نیاوران 1800 متر است‌. پارک در ابتدا ، باغ مهندس جمشید دولو قاجار بود اما وی بعدها، باغ را به همسر محمدرضا پهلوی (فرح‌) بخشید. ابتدا قرار بود که باغ سرای سالمندان شود، اما با تغییر تصمیم در سال 1356، به پارک تبدیل شد. مساحت پارک حدود 69000 متر مربع و تا به حال دو بار بازسازی شده است‌. آخرین بازسازی درسال 1374، صورت گرفت و طی آن پارک فردوسی با مساحت 16 هکتار از سوی رئیس جمهور وقت به آن اضافه شد. از مهم‌ترین ویژگی این پارک وجود خانه‌های فرهنگی به ترتیب از پایین به بالا شامل خانه آذربایجان‌، خانه کردستان‌، خانه ترکمن و خانه زاگرس (ایلات‌) است که در آن‌ها با غذاها و موسیقی محلی از علاقه‌مندان پذیرایی می‌شود. باغ وحش سنگی و هم‌چنین دو بز فلزی ساخته شده به دست مش اسماعیل از جمله تزیینات پارک به حساب می آید.
\r\n
\r\nبا سپاس از پیمان جوانمرد