پرسپولیس 4-2015

Wikipedia

\r\n\r\n

پرسپولیس (نام قدیم: پارسا، نام جدید: تخت جمشید یا پارسه) که به معنی "شهر ایرانیان" و پایتخت امپراتوری هخامنشیان بوده است (330-550 قبل از میلاد). این شهر در 70 کیلومتری شمال شهر شیراز در استان فارس قرار دارد. آخرین بقایای پرسپولیس به 515 قبل از میلاد بر می گردد. این محل نمونه ای از معماری هخامنشیان است. یونسکو در سال 1979 این مکان را بعنوان میراث جهانی اعلام کرده است.