تالار آپادانا

داریوش بزرگ باشکوه ترین و بزرگترین کاخ را در بخش غربی پرسپولیس ساخت. شاه شاهان اینجا را برای ملاقات رسمی دربار مورد استفاده قرار داد. کار ساخت این مکان در سال 515 قبل از میلاد آغاز شد. فرزند او خشایارشا اول اینجا را 30 سال بعد کامل کرد. این کاخ دارای یک تالار مربع شکل به طول 60 متر با 72 ستون است که 13 تای آنها روی سکوهای متعددی پابرجا می باشند. هر ستون دارای 19 متر ارتفاع با سرستون می باشد.