سرزمین سبز صدرا، شیراز

پروژه بزرگ تجاری ، اداری ، تفریحی سرزمین سبز صدرا با سرمایه گذاری 40 میلیاردتومانی بخش خصوصی در حال انجام هست که فاز اول این پروژه که اصلی ترین قسمت آن نیز محسوب میشود در تابستان سال 90 افتتاح شد.این پروژه در خیابان فاخته 2 شهرجدید صدرا قرار دارد. 

\r\n\r\n

www.sgl.ir