خانه اژه ای ها

خانه اژه ای ها:
\r\nخانه ای صفوی ولی با تزئینات قاجاری به تاریخ 1268 هجری قمری در زمان ناصرالدین شاه قاجار
\r\n
\r\nبا سپاس از علیرضا مساح عزیز