حمام علیقلی آقا

علیقلی آقا نمونه ای از یک حمام تاریخی ایرانی

\r\n\r\n

این تصویر در آدرس زیر نیز قرار داده شده است:

\r\n\r\n

http://1x.com/photo/111135/

\r\n\r\n

امیدوارم که لذت برده باشید. خوشحال می شوم نظرات تان را برایم ثبت نمایید