آب انبار رستم گیو

آب انبار رستم گیو در بلوار بسیج یزد، بهترین وسیله برای ذخیره آب در تابستان ها در ایران، برای مشاهده در گوگل مپ، یزد را مشاهده نمایید.