بازار تهران 4-2015

Wikipedia

\r\n\r\n

بازار بزرگ تاریخی تهران در پایتخت ایران قرار دارد. علاوه بر مغازه ها، این بازار دارای بانک و موسسات مالی، مسجد و مسافرخانه نیز می باشد.

\r\n\r\n

بازار تهران بصورت سنتی به راهروهایی تقسیم می شود و هرکدام کالای خاصی را می فروشند از جمله مس، فرش، کاغذ، ادویه و فلزات گرانبها. بعلاوه فروشندگان خردی نیز وجود دارند که همه جور کالایی می فروشند. امروزه در کنار فروش کالاهای سنتی، کالاهای مدرن نیز وجود دارند. این بازار در میدان ارگ قرار دارد و ورودی اصلی آن از سبزه میدون می باشد.

\r\n\r\n

بازار بزرگ تهران در جنوب شهر قرار دارد و اکثر راهروهای آن 10 کیلومتر طول دارند. این بازار دارای ورودی های زیادی است که البته برخی از آنها در شب بسته می شود و دارای نگهبان می باشد.