پل ورسک

پل ورسک خط آهن تهران را به منطقه دریای خزر متصل می کند. این پل در منطقه ورسک مازندران بخش سوادکوه، در 85 کیلومتری جنوب قائم شهر قرار دارد و دو کوه در منطقه عباس آباد را به هم متصل می کند. این پل یکی از شاهکارهای شرکت مهندسی دانمارکی Kampsax (متشکل از مهندسان عمدتا آلمانی و اتریشی) است که در شبکه حمل و نقل راه آهن ایران در شمال ایران فعال بوده است. ساخت این پل بدست افراد زیادی از ملت های مختلف انجام شده است و ایتالیایی ها نیز در آن همکاری داشته اند. نجار اصلی برای ساخت فرم های بتنی چوبی Giacomo Di Marco بوده است از منطقه Friuli ایتالیا و در کتابی که نوشته است، جزئیاتش را بیان کرده است. او پس از پایان ساخت پل گفته است مردم می ترسیدند که قطار نتواند از روی این پل باریک عبور کند و می ترسیدند که پل بشکند. برای همین مهندس و خانواده او هنگامی که قطار می خواست از روی پل عبور کند، زیر آن ایستادند.