آرامگاه حافظ، شیراز

Wikipedia

\r\n\r\n

آرامگاه حافظ و عمارت حافظیه، دو یادمان در شمال شیراز  در ایران هستند که به یادبود حافظ شاعر مشهور فارسی ساخته شده اند. آرامگاه حافظ که از سنگ مرمر پوشانده شده است در باغ های مصلی، در نوار شمالی یک رودخانه فصلی واقع شده است. ساختمان کنونی که در سال 1935 ساخته شده است، توسط معمار و باستان شناس فرانسوی André Godard طراحی شده است و در همان محلی ساخته شده است که ساختمان های قبلی بنا شده بودند که معروف ترین آن ها بر می گردد به سال 1773. آرامگاه، باغ های آن و یادمان های اطراف آن از شاخص ترین محل های گردشگری در شیراز است.