داخل آرامگاه خیام نیشابوری در نیشابور

این عکس در پنجمین سفر ایران من در آرامگاه عمرخیام با دوربین SONY a900 گرفته شده است و یادم هست که هوا خیلی سرد بود. این آرامگاه فضای کاریزماتیکی داشت که هیچگاه فراموش نمی کنم ...