مسجد امام-amr

مسجد امام مسجدی در سمت جنوبی میدان نقش جهان است. نام قبلی آن مسجد شاه است و پس از انقلاب اسلامی ایران تغییر نام یافت.

\\r\\n\\r\\n

این مسجد که در دوران صفوی ساخته شده است یکی از بهترین نمونه ها در معماری اسلامی ایرانی است و بعنوان شاهکار معماری ایرانی محسوب می شود. این مسجد یکی از شاهکارهای معماری در ایران و نیز در جهان است. این مسجد همراه با میدان نقش جهان بعنوان میراث فرهنگی در یونسکو به ثبت رسیده است. این بنا در سال 1611 ساخته شده است و شکوه و جلال آن مرهون زیبایی کاشی های هفت رنگ و کتیبه های خوشنویسی آن است.