سد زاینده رود

مخزن چادگان بزرگترین مخزنی آبی بر روی زاینده رود در استان اصفهان است. این سد در سال 1972 ساخته شده است. اینجا در همان ابتدا به نام سد شاه عباس (باقدرت ترین شاه صفوی) نامگذاری شد ولی پس از انقلاب اسلامی ایران به سد زاینده رود تغییر نام داد. از سال 1972 مخزن چادگان به جلوگیری از وقوع سیل ناشی از طغیان زاینده رود کمک می نماید.