نمایی زیبا از نمک آبرود در نزدیکی چالوس، شمال ایران، کنار دریای خزر

این تصویر پانورمای 360 درجه را هنگام حرکت تله کابین در نمک آبرود در نزدیکی چالوس، شمال ایران، کنار دریای خزر گرفتم. روز خیلی خوبی بود اما من مجبور بودم برای استفاده از تله کابین توی صف مدت زیادی منتظر بمانم. این سختی را تحمل کردم تا بالاخره توانستم سوار شوم و آن ارتفاعات و مناظر زیبایی که منتظرش بودم را ببینم.