تقاطع، سنت مری در کاسترو ، دوور

اعتقاد بر این است که در حدود سال های 630 بعد از میلاد، در این مکان یا نزدیکی آن کلیسایی وجود داشته است. خواستگاه کلیسایی که در اینجا مشاهده می کنید به دوران ساکسون باز می گردد و حدود 1000 سال پس از میلاد ساخته شده است. آجرها و کاشی هایی که در ساخت آن به کار رفته اند از یک فانوس دریایی رومی که در آن نزدیکی بود برداشته می شدند. امروز این کاشی ها هنوز هم در دیواره ها یافت می شوند. در طول سالیان، این کلیسا پس از دوره های متوالی خرابی و ترمیم، به آنچه امروز می بینید رسیده است. شگفت انگیز است که کلیسایی در چنین جایی با این پیشینه تاریخی، هنوز وضع خوبی دارد. شهر دوور در طول جنگ جهانی دوم از نظر استراتژیک بسیار مهم بود. این کلیسا و قلعه ی اطراف آن طعمه ی راحتی برای مهاجمان بودند؛ اما به دلیل اینکه نشانگر واضح و پرکاربردی در مسیر لندن محسوب می شد، از خرابی آن چشم پوشی کردند.